FREMTIDENS ALLERGIVENLIGE BOLIG

TRE BUD PÅ EN SUNDERE BOLIG

Allergivenlig bolig, muret hus, Loop Architechts.

Boligtype 1 

Eksempel på et murstenshus, der tager hensyn til den MCS-ramte ved at undgå isolering, fuger og maling. Huset er ventilationsoptimeret, så det naturligt skaber gennemtræk og aflukker rum for at undgå luftgener.

Allergivenlig bolig, træ hus, Loop Architechts.

Boligtype 2

Eksempel på et hus baseret på en trækonstruktion med ubehandlede massivtræselementer og uden lim. Det ubehandlede træ og samlinger uden lim reducerer allergikilder. Huset har et hybridventilationssystem med mekanisk udluftningssystem og mulighed for at udlufte naturligt og flytte luftgenerne.

Allergivenlig bolig, metal hus, Loop Architechts.

Boligtype 3 

Eksempel på et ”uorganisk” hus, udført i en stålkonstruktion. På denne måde undgår man allergier fra fuger og/eller maling. Boligen er udelukkende med mekanisk ventilationssystem.

Plantegningerne er udarbejdet af, og rettighederne er forbeholdt, Loop Architects.

Internationalt eksempel på et MCS-venligt etagehus

Et nybyggeri specielt ud­viklet til mennesker med MCS og EHS i Zürich, Schweiz. Projektet stod færdig i 2013 efter omfattende samarbejde mellem Zürich by og to foreninger for sun­de boliger, fonde og private donationer. Projektet er tegnet af arkitekt Andreas Zimmermann.

Byggeriet er et etagebyggeri i 4 etager med 15 le­jligheder omkring central trappe og teknikkerne. Her arbejdes med boliger med mange mindre rum, der er adskilt fra de forurenende rum med en sluse/ luftsluse som overgang.

Al el og elektriske apparater er indkapslet og dermed sikret mod stråling ud i boligen. Boligerne er mekanisk ventilerede og roses af beboerne. Samtlige materialer som indgår i byggeriet er nøje udvalgt efter tests fore­taget af et panel af mennesker med MCS.

Det interessante ved dette byggeri er blandt andet, at beboerne hér ikke har et problem med at bo mange sammen under ét tag, med stor tæthedsgrad.

Samarbejdspartnere