Vi vil bygge fremtidens allergivenlige bolig

3 bud på sundere boliger

Allergivenlig bolig, muret hus, Loop Architechts.

Boligtype 1 er et eksempel på et muret hus uden isolering, fuger og maling, for at vise hvilke hensyn der skal tages i bygningen af et murstenshus til MCS-ramte. Huset er ventilationsoptimeret i forhold til naturligt at kunne skabe gennemtræk og lukke de forskellige rum af for at undgå luftgener.

Allergivenlig bolig, træ hus, Loop Architechts.

Boligtype 2 er et eksempel på et hus baseret på en trækonstruktion, med ubehandlede massivtræselementer og uden lim. Det ubehandlede træ og samlinger uden lim reducerer allergikilder. Huset har et hybridventilationssystem hvor der både er et mekanisk udluftningssystem, og mulighed for at udlufte naturligt og flytte på luftgenerne.

Allergivenlig bolig, metal hus, Loop Architechts.

Boligtype 3 er et eksempel på et ”uorganisk” hus, udført i en stålkonstruktion. På denne måde undgår man allergier fra fuger og/eller maling. Boligen er udelukkende med et mekanisk ventilationssystem.

Plantegningerne er udarbejdet af, og rettighederne er forbeholdt, Loop Architects.

Internationalt eksempel på et MCS-venligt etagehus

Et spændende eksempel på nybyggeri specielt ud­viklet til mennesker med MCS og EHS findes i Zürich, Schweiz. Projektet stod færdig i 2013 efter omfattende samarbejde mellem Zürich by og 2 foreninger for sun­de boliger, fonde og private donationer. Projektet er tegnet af arkitekt Andreas Zimmermann.

Byggeriet er et etagebyggeri i 4 etager med 15 le­jligheder omkring central trappe og teknikkerne. Her arbejdes med boliger med mange mindre rum, der er adskilt fra de forurenende rum med en sluse/ luftsluse som overgang.

Al el og elektriske apparater er indkapslet og dermed sikret mod stråling ud i boligen. Boligerne er mekanisk ventilerede og roses af beboerne. Samtlige materialer som indgår i byggeriet er nøje udvalgt efter tests fore­taget af et panel af mennesker med MCS.

Det interessante ved dette byggeri er blandt andet, at beboerne hér ikke har et problem med at bo mange sammen under ét tag, med stor tæthedsgrad.

Samarbejdspartnere

Real Dania

Real Dania beviligede 480.000,00 kr. til NNN, med henblik på indsamling af viden om indeklimas indvirkning på helbredet hos mennesker med komplekse allergier/MSC.

Tækker Group

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo."

Loop Architects

Loop Architects har udviklet tre arkitekttegnede MCS-boliger, samt udarbejdet en konceptbeskrivelse for bæredygtige MCS-boliger (se arkiv).