Mål 1

Foreningen Sunde Boliger arbejder med at etablere boliger med et godt indeklima, vi opholder os i Danmark 90 % af tiden indendørs. Indeklimaet påvirkes af mange faktorer og aktiviteter, hvilket vi kan tage større hensyn til gennem tværsektorielle og interdisciplinære partnerskaber. Vi har flere partnere, der er specialister på området, som vi har stort udbytte af at samarbejde med:

Loop Architechts, Aarhus

MOE klimaingeniører, Aarhus

Institut for Folkesundhed, AU

Fakultetet for arbejdsmedicin, AAU