Bestyrelsen

PC Asmussen – formand
Strategisk ledelse og projektudvikling ; Mail:pc.asmussen@gmail.com

Finn Tobiesen – næstformand
Projektudvikling og bæredygtigt byggeri; Mail:ft@ve.dk

Ivan Madsen – kasserer
Regnskab og strategi; Mail: ivanmadsen@outlook.com

Stig Madsen – medlem
Mail: stig.roegen@gmail.com

Stephen Willacy – arkitektur og byfællesskaber
Mail: sdw@c.dk

Bestyrelsesreferater hent her