Om foreningen bag Sundeboliger

NNN arbejder for

Bedre boliger

Lorem ipsuujm dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Viden om MCS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Sundere livstil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Om Foreningen

NNN opstod i 2012 på initiativ af PC Asmussen. Han tog initiativ til foreningen, fordi han havde et nært familiemedlem, der var blevet ramt af Multiple Chemical Sensitivity (MCS) i ekstrem grad. I den forbindelse havde han erfaret, at der var meget lidt hjælp at hente i de offentlige systemer.

Dels var der ringe anerkendelse af diagnosen, der på dette tidspunkt udelukkende kunne stilles på Hamlet Privathospital. Dels var der så at sige ingen økonomisk hjælp at hente.
Det største problem var dog, at der ikke fandtes boliger med et indeklima, der kunne imødekomme MCS patienters behov, hverken i det private eller det almennyttige byggeri.
I denne sammenhæng forekom det grotesk, at selv i kommunernes allergivenlige boliger, var det umuligt at fravige nymaling af lejlighederne ved fraflytning – det er selvsagt umuligt for en MCS-ramt at flytte ind i en nymalet lejlighed.
Et lignende problem var (og er) det også, at der i Danmark ikke findes hospitaler med en duftpolitik.

I ekstreme tilfælles, som det PC Asmussens familiemedlem var ramt af, var man simpelthen henvist til at leve udendørs.

Det er på baggrund af disse erfaringer, at PC Asmussen sammen med nogle af sine venner startede foreningen NNN, hvis primære formål er at udvikle sunde boliger og byer, der imødekommer behovet hos folk med MCS og andre allergiformer. Samtidig er vi i NNN overbeviste om, at boliger for mennesker med ekstreme allergier har en almen interesse.
 – Hvad der er godt at bo i for mennesker med allergier, er godt at bo i for os alle.
Vi mener således, at vores arbejde kan have generel præventiv effekt i forhold til allergier og styrke folkesundheden i al almindelighed.

Det er pt lykkedes foreningen at:
1. Lave en større undersøgelse af MCS-ramtes behov og dermed udvikle tre typer huse i samarbejde med Real Dania og Loop Architects

2. Indgå aftale med Tækket Group om opførelse af 40 MCS-boliger i anden fase af Nye ved Aarhus.

3. Indgå aftale med Ringgårdens Boligforening og Aarhus Kommune om opførelse af mellem 40 og 50 MCS-boliger ved Lisbjerg.

Foreningen er endvidere i gang med at forprojektere et forskningsprojekt i de kommende byggerier i samarbejde med læge og forsker Jacob Bønnelykke.

folkene bag foreningen NNN

PC Asmussen

Formand og initiativtager

Konsulent

Marie Thodberg

Bestyrelsesmedlem

Leder i Aarhus Kommune

Finn Tobiesen

Bestyrelsesmedlem

Arkitekt, Byplanlægger v. Vedvarende Energi

Stig Madsen

Bestyrelsesmedlem

Forhenværende skoleleder

Kasper Vestrup

Kasserer

Cand.mag. i filosofi

Rikkeline Fabricius

Bestyrelsesmedlem

Socialrådgiver, leder af Baglandet

Mette Abrahamsen

Bestyrelsesmedlem

Netværkskonsulent

Foreningen Nye allergier, Nye byer, Nye boliger

CVR: 37772348

C/O P.C. Asmussen
Gøglerskolen, Klosterport 4E, 2.sal, 8000 Aarhus