Resultater

Foreningen sunde boliger har i samarbejde med Realdania Fonden og LOOP architects udviklet tre boligtyper, som vi anser som kvalificerede bud på fremtidens indeklima. Disse boligtyper er baseret på internationale erfaringer fra Schweiz og Canada, dansk forskning og spørgeskemaer indsamlet gennem MCS-foreningen. På baggrund af disse tre boligtyper har Foreningen været initiativtager til projektering af 40-50 boliger i NYE, ved Aarhus, opføres planmæssigt af Tækker Group i 2022, og 50 boliger i samarbejde med Ringgaardens Boligforening ved Aarhus, planmæssigt i 2022.

Foreningen Sunde boliger har taget initiativ til en materiale- og indeklimabank i samarbejde med LOOP architects, MCS-foreningen og forsker Jacob Bønløkke, der med udgangspunkt i målgruppens data og videnskabelig data om indeklima vil opbygge en liste, der kan anvendes i fremtidig allergivenlig boligbyggeri og videreudvikle indeklimahjulet, så det tager hensyn til MCS.

Foreningen Sunde boliger har indsamlet kvalitative data fra mennesker, der er duft- og kemikalieoverfølsomme. Undersøgelsen forventes færdig i foråret 2021.

Foreningen Sunde boliger har etableret et partnerskab med Jakob Bønløkke, Ålborg Universitet samt en rådgivende ingeniørvirksomhed om indsamling af kvalitative og kvantitative data på de MSC/allergivenlige boliger opført af Ringgaarden.

Foreningen Sunde boliger har etableret samarbejde med arkitektfirmaet ReVærk, Rådgivende ingeniørvirksomhed, Boligorganisationen Ringgaarden og KU under Boliglaboratoriet, som er et samarbejde mellem Kunstfonden og Realdania.

Foreningen Sunde Boliger har etableret samarbejde med den almene boligorganisationen Ringgaarden om at opføre 50 boliger ved Aarhus der er egnede til mennesker med overfølsomhed overfor forskellige partikler i indeklimaet. Byggeriet forventes at starte i 2022, indflytningsklart i 2023.

Foreningen sunde boliger har etableret samarbejde med Tækker Group om at opføre MCS/allergivenlige boliger som en del af udbygningen i NYE udenfor Aarhus. Forventning til byggeriets start er i 2021/22.

Foreningen Sunde Boliger har gennemført en forhåndsundersøgelse med økonomisk støtte fra Realdania på kr. 480.000 i samarbejde med Mette Nymann, arkitekt LOOP Architects, Jakob Bønløkke, overlæge arbejdsmedicinsk klinik, Ålborg og Finn Tobiesen og PC Asmussen fra Foreningens bestyrelse. Resultaterne af undersøgelsen er udkommet i en pjece, som kan hentes her.