Foreningen Sunde Boliger

Vi udvikler fremtidens indeklima

Nye Visioner og donationer i foreningen – læs her: https://sundeboliger.dk/om-os/

Flere og flere får allergier, herunder Multiple Chemical Sensitivity (MCS), i Danmark kaldet duft- og kemikalieoverfølsomhed. Nogle i en sådan grad, at de bliver hjemløse.

Vi er alle potentielle allergikere. Med dette udgangspunkt har Foreningen udviklet tre boligtyper, hvor alle kan tåle at bo, inklusiv MCS-patienter.

Det er vores projekt ikke blot at finde løsninger for en specifik patientgruppe men at skabe fremtidens bedste indeklima for os alle, herunder at bygge bro mellem udsatte patientgrupper og forskningen.

Foreningens mål:

Fremtidens indeklima

Et godt indeklima, da vi i Danmark opholder os 90 % af tiden indendørs. Indeklimaet påvirkes af mange faktorer og aktiviteter, hvilket vi kan tage større hensyn til gennem tværsektorielle og interdisciplinære partnerskaber.

Læs mere…

Bæredygtige boliger

Udvikle boliger, der har lang holdbarhed, bygger på principper for god byggeskik og æstetik i partnerskab med beboere, bygherre, byggesagkundskab og arkitektur.
Læs mere..

Ny viden

Fremme folkesundheden gennem ny viden om samspillet mellem mennesker og boliger. Læs mere..

Vi har brug for innovative kulturer og dem kan vi ikke designe på konventionel vis. Innovation betyder skift i tanke- og relationsmønstre der som bølger forstærkes gennem netværk (P. Shaw)

Kontakt Foreningen her:

Konsulent og videnskabelig medarbejder Mette Schroll Feldmeier; +45 26838590 eller via mail.

Bestyrelsesformand P.C. Asmussen; +45 29256021 eller via mail.