Mål 2

Foreningen Sunde Boliger arbejde med at udvikle boliger, der har lang holdbarhed, bygger på principper for god byggeskik og æstetik i partnerskab med beboere, bygherre, byggesagkundskab og arkitektur.

Vi trækker på en bred viden, der strækker sig fra bæredygtige byggematerialer, gerne DGNB-certificeret, til begreber som velvære, æstetik og livskvalitet.

Vi samarbejder her med flere partnere:

Realdania

Teknologisk Institut

Loop Architechts

Boligorganisationen Ringgaarden

Tækker Group