Værdier

I foreningen sunde boliger er vi drevet af ambitionen om at skabe fremtidens indeklima

Vi har fokus på at give et bedre liv til alle, også de mest sårbare.

For os er det en pointe at de mest sårbare, i vores sammenhæng dem med nye allergier, gør os andre en tjeneste. Nye allergier er i vækst, MCS-patienter kan således indikere, hvilke allergiske udfordringer vi alle vil have i fremtiden.

Med andre ord: Kan MCS-patienterne tåle at bo der, kan vi alle – også vores børnebørn.

Vi tænker samarbejde så bredt som muligt

Vi tænker enkle løsninger på komplekse udfordringer

Vi ser verdens bedste indeklima i en sund og bæredygtig bolig som en del af FN’s verdensmål: V3, V11, V12 og V17:

Sundhed og trivsel
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Partnerskaber for handling

En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker

(WHOs sundhedsbegreb 2001)

Bestyrelsen og Advisory board arbejder uden vederlag men med en ambition om at bidrage med viden og netværk og skubbe til en vigtig dagsorden om, hvordan vi bedst gør brug af fremtidens ressourcer.

Viden indsamling og kommunikation koordineres af vores videnskabelige medarbejder, Cand.mag. Mette Schroll Feldmeier