Forretningsstrategi

Foreningen vil indsamle viden og indgå i partnerskaber, der kan føre til løsninger på den akutte boligsituation for os alle, herunder dem der lider af MCS og EHS. Foreningens forretningsstrategi er derfor:

  • Bygge bro mellem udsatte patientgrupper og sundhedsforskningen
  • Fremme et helhedssyn inden for sundhed, hvor de psykiske, de fysiske og de sociale forhold medtænkes.
  • Bidrage til vidensopsamling og forskning på området.
  • Udbygge netværk mellem den traditionelle forskning og udsatte patientgrupper
  • Tage initiativer til nye byggerier og andre projekter.
  • Opføre fritidsboliger, hoteller, B&B mm.
  • Vi vil undersøge muligheden for at opføre boliger under mere allergivenlige himmestrøg fx Sicilien.