Hvad kan vi hjælpe med?

Har du et projekt?
Mangler du en samarbejdspartner?

Vi har brug for innovative kulturer og dem kan vi ikke designe på konventionel vis. Innovation betyder skift i tanke- og relationsmønstre der som bølger forstærkes gennem netværk (P. Shaw)

Indeklima, sundhed og bæredygtighed er komplekse emner, der griber ind i hinanden. Kontakt vores projektleder Mette Schroll Feldmeier med ønsker for workshop, projektudvikling eller dataindsamling på msf@sundeboliger.dk

Støt SUNDE BOLIGER – boliger alle kan tåle at bo i

Vær med til at skabe og sikre fremtidens sunde indeklima i vores boliger.

Vær med til at sikre mennesker med ekstreme allergier en bolig.

Her tænkes primært på personer med MCS, Multiple Chemical Sensitivity, populært kaldet duft- og kemikalieallergi eller mangeartet kemikaliefølsomhed.

 For yderligere info. vedr. MCS se: https://mcsforeningen.dk/

Vi mangler faste donationer på I ALT ca. 8000 om året, hvilket primært omfatter drift af bankkonto og hjemmeside.

Det vil være en uvurderlig hjælp, hvis I vælger at støtte foreningen med et fast beløb i fx 3 år, da det giver arbejdsro ift. vores arbejde med etablering at nye boligprojekter, til denne udsatte gruppe mennesker.

Vi har tidligere været hjulpet af støtte fra Realdania, og små fonde i vores netværk. Disse penge er desværre ved at være brugt, primært fordi vores byggeprojekter i Lisbjerg med Boligforeningen Ringgaarden, og i den nye bydel Nye med Jørn Tækker, tager tid at få stablet helt på benene.

Vi har brug for en mere stabil finansiering af vores drift, hvis vi skal finde kræfter til vores tre mest oplagte og meningsfulde projekter:

  1. MCS-boliger for hjemløse

Der er store problemer med at få hjemløse til at bruge kommunens

hjemløseboliger, hvilket med stor sandsynlighed skyldes at en del lider af MCS.  Forklaringen kan bla. være at de ikke er afgasset/ indeklimaet er forurenet pga. kemikalier i byggematerialer og indvendige overflader.

  • Et MCS-Hotel eller B&B

Mennesker med MCS har ringe muligheder for at komme på ferie.

Dette vil vi gerne give dem mulighed for ved at søge penge til

ovenstående projekt. Et hotel vil samtidig give mulighed for at indsamle løbende            

data  og erfaringer fra mange mennesker med MCS, da feriegæster flytter ud og ind gennem hele året, i et helt andet tempo end i faste boliger.

  • MCS-boliger på Sicilien.  

Sicilien har et varmt og tørt klima til forskel for det danske, hvor regn, fugt og lavtryk er til stor gene for Mennesker med MCS, da dette våde og kolde klima medfører stor risiko for 

skimmelsvamp, som er en af de store stressorer for mennesker med MSC. Foreningen har   derfor planer om at undersøge muligheden for at opføre et MCS-venligt byggeri et sted,

hvor der er tørt og varmt hele året.

Selv om der nu er MCS-boliger på vej i Lisbjerg og på sigt i Nye, mener vi stadig det er brug for foreningen SUNDE BOLIGER.

Både fordi der ikke et andre, der tager fat på ovennævnte 3 projekter.

Og fordi vi oplever, vi er de rette til at etablere et samarbejde mellem MCS-patienter, der på egen krop oplever MCS som en fysisk lidelse, og mellem store dele af lægevidenskaben, der ofte ser MCS som en psykisk lidelse.

Vi skal have flere projekter op at stå, der dels kan hjælpe mennesker med MSC men også sørge for, at der bliver mulighed for at forske i sammenhængen mellem stressorer og MSC.

Vi mener, at tiden er moden til at få skabt flere byggeprojekter, da den store omstilling i hele byggebranchen, til cirkulære løsninger, biogene materialer og krav til bæredygtige løsninger, går hånd i hånd med de ønsker og krav, som MCS patienter har til et sundt og kemikaliefrit byggeri. Dette kan kæde lovgivning, forskning, byggematerialer og brugere sammen, så vi lykkes med at bygge sunde boliger for alle – på sigt.

Foreningen har sin berettigelse, da den kan kæde erfaringer, kompetencer og brugerne sammen.

Alt godt FORENINGEN SUNDE BOLIGER, ved PC Asmussen, formand. 

Indbetal dit støttebeløb:  reg nr 8401 konto: 1298837